Après le bal


Après les bal

També va portar el títol de Le bain de la Parisienne.
La protagonista és Jehanne d'Alcy, esposa de Meliès anys després.