Neix Meliès

El 8 de desembre de 1861, neix, al número 29 del boulevard Saint-Martin, el tercer fill de la família Meliès, fabricants, a Paris, de sabaters de luxe. El nen es diu Georges. El noi té més aficions artístiques que industrials. Després del batxillerat, malgrat que vol ser pintor, es posa a treballar en el negoci familiar. Abans però ha de fer el servei militar, el destinen a Blois.