Entre Calais et Douvres


Entre Calais et Douvres

Un viatge dur. Un pasatger es mareja i cau a dipòsit de carbó i surt negre.  
Hi apareixen Meliès i la seva filla Georgette, el seu jardiner, Louvel, fa de capità i el seu ajudant, l'escultor Grapinet.